JÉGPÁLYA HÁZIREND

1.  A jégpályát mindenki kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe.
A jégpálya üzemeltetője semmi felelősséget nem vállal a balesetekért, értéktárgyak eltűnéséért!

A belépőjegy megváltásával a látogató elfogadja és magára és kiskorú hozzátartozójára tekintve kötelezőnek tekinti a jégpálya házirendjét!

A New Ice Jégpálya működése nyári és téli szezonra különül el. A pályán általában szeptembertől következő év május végéig tart a jeges szezon. A sportlétesítmény területe zárt, csak érvényes belépőjeggyel, bérlettel látogatható a nyitvatartási időben.
A nyári szezonban a korcsolyapálya görkorcsolyapályává épül át. A pálya nyitvatartási ideje nyáron kizárólag előre egyeztetett időpontok szerinti. Ebben a szezonban előre meghírdetett nyári iskolai sporttáborok működnek.

2. A Jégpálya téli szezonja alatt a helyszínen vásárolt jegyek illetve bérletek tekintetében nem kerül sor személyes adat rögzítésére. A belépő személy a megvásárolt jegy áráról blokknak megfelelő jegyet kap. A megvásárolt jegy biztosítja a zökkenőmentes belépést.

3. A pályára csak korcsolyával lehet belépni. Tilos utcai cipőben a jégre felmenni. A kesztyű használata javasolt.

4. Tilos a jégpályán az étel- és italfogyasztás, valamint a dohányzás. Ezt az erre kijelölt helyen lehet csak folytatni.

5. Csak a nálunk helyben vásárolt étel és ital fogyasztható a jégpálya egész területen!

6. A New Ice Jégpálya egész területén ittas, illetve bódult állapotban lévő személy nem tartózkodhat.

7. A sporteszközök kölcsönzését a New Ice Jégpálya végzi. A kölcsönzéshez használt korcsolyák a Jégpálya tulajdonában vannak. A kölcsönzési folyamatban személyes adatkezelés nem történik.

A bérelt korcsolyával csak a kijelölt szőnyeg-, illetve műanyagburkolaton szabad közlekedni. Ellenkező esetben egy élezés ára (1500,-Ft) fizetendő.

A bérelt korcsolyát, hokiütőt a létesítmény területéről kivinni tilos.

A korcsolyát kölcsönző személy a bérléshez letétet fizet, melyet a visszavétkor visszaadunk.

8. Közönségjég idején a pályán köteles mindenki betartani a “menetirány szabályát”, azaz a megfelelő irányban szabad csak korcsolyázni.

A közönségjég utolsó 10 perce jégfelújítást és karbantartást tartalmaz, amikor a jégen tartózkodni tilos.

A korcsolyázók viselkedésükkel, korcsolyázásukkal nem veszélyeztethetik mások testi épségét. Ha a jégpálya felügyelők azok viselkedését, korcsolyázását veszélyesnek, illetve nem helyénvalónak ítélik meg, a jégről (felszólítás után) a rendetlenkedőket kötelesek lezavarni mások testi védelme érdekében.

9. Tilos a jégfelújító gép, azaz a rollba, illetve a hűtőgép megközelítése. (Balesetveszély.)

Amíg a rollba a pályán van, a jégen tartózkodni tilos. Továbbá ezen időszakban a pályára a palánkon behajolni, kezeket, karokat benyújtani is tilos. A palánkon az ajtót mindig be kell zárni a jégkészítés alatt. (Balesetveszély.)

10. A New Ice Jégpálya egész területén történt minden sérülést azonnal jelenteni kell a pályafelügyelőnek.

11. A pálya területén elhelyezett tárgyak rongálása tilos.

12. A látogatók kizárólag a kijelölt területeket használhatják öltözés céljából. Tilos a Jégpálya magánöltözőjét használniuk.

13. A Jégpálya elzárt területére (amely táblával van megjelölve) tilos belépni.

14. A szemetet az e célra kihelyezett gyűjtőedényekbe kell elhelyezni.

15. A sportlétesítmény a nagy létszámú forgalom és az alkalmazott technológia által megkövetelt biztonság érdekében önálló kamerarendszerrel rendelkezik. A kamerarendszer működését kamera üzemeltetési szabályzat határozza meg. A szabályzat tartalmazza a kamerarendszer térképét és a rögzítés folyamatos felvétel törlési és felvételi szabályait.

A sportlétesítmény beltéri és kültéri kamerákkal rendelkezik. A kamerák elhelyezését illetően az elsődleges cél a személy-, másodlagos cél a vagyonvédelem. A folyamatos rögzítésre az ingatlanon belül és kívül minden kamerával megfigyelt helyen piktogramok hívják fel a vendégek és dolgozók figyelmét a kamera rendszer működésére. A felvételek 3 nap után autómatikusan törlődnek.

16. A látogató, aki a Jégpálya területére lép be fotókat készíthet az érintett személy/ személyek hozzájárulásával. Fotózni csak a közönség számára megnyitott területeken lehetséges. A jogszerű adatkezelésért a felvételt készítő természetes személy a felelős. Tevékenységéért a New Ice Jégpálya felelősséget nem vállal.

Újságírási, sporttudományos vagy művészeti célból történt fotózás és publikákás a New Ice Kft. írásbeli engedélyéhez kötött, valamint szükséges az érintett személyek hozzájárulása is.

Kereskedelmi jellegű fotózás ( pl.reklámfotózás, magazinfotózás, kitelepüléssel járó fotózás ) a New Ice Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

A sportétesítmény drónmentes övezet. Drónnal csak kivételesen, az üzemeltetővel előzetesen kötött szerződés keretében lehet felvételt készíteni. Az üzemeltető engedélye nélkül tilos a készített felvételek nyilvánosságra hozása.

17. A New Ice Jégpálya területére lépő személyekre – a területre lépéskor – kiterjed a Jégpálya mindenkor hatályos házirendje. A New Ice Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Jégpálya területén, rendezvényein a saját közösségi oldalaira és weboldalaira felvételeket készítsen, melyre a Jégpálya házirendje felhívja a figyelmet. Abban az estben, ha az érintett a New Ice Kft. közösségi oldalain, weboldalán nyilvánosságra hozott, tömegfelvételnek nem minősülő fotón nem szeretne szerepelni az üzemeltetőnél írásban kérelmezheti a felvétel kikockázását, kitakarását, illetve törlését.

18. A jégpályán oktatási tevékenységet csak a New Ice Jégpálya oktatói végezhetnek!

19. A jégpályát nem adjuk bérbe korcsolya oktatási tevékenységre!

20. A házirend be nem tartása a Jégpálya területéről való kitiltást von maga után, amelyről az üzemeltető szabadon dönt!